Morenni logga

Utbildningar

Vi genomför utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi kombinerar traditionella kurser med flexibla lösningar och använder oss av distansundervisning med hjälp av video och datakommunikation.

En del av våra utbildningar är anpassade för att kunna tillämpa vår IT-lösning ”VLS” effektivt och genomförs i projektform. Genom dessa utbildningar har vi möjliggjort för företag att tredjeparts certifiera sig mot ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.