Morenni logga

IT-lösningar

VLS

VLS är ett webbaserat ledningssystem för företaget som vill att verksamhetsstödet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö ska hänga ihop. Den anpassas enkelt till verksamhetens processer och skapar en röd tråd mellan valda strategier och dagligt arbete.