Morenni logga

Konsulttjänster

Vad vi kan göra för er

Vi etablerar ledningssystem som uppfyller kraven för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi genomför interna revisioner, övervakar och stödjer företaget i att uppfylla lagar och krav och genomför rådgivning och stödinsatser inom kompetensområdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Varför Morenni?

Vi har den lämpliga kombinationen av erfarenhet, kompetensutveckling och uppdrag. Våra konsulter är delaktiga i alla våra kompetens-områden, och vi har gedigen erfarenhet av tredjeparts certifieringar som leverantörer till DNV GL.

Genom att vara nära våra kunder och förstår deras behov, kompletterar vi de kompetenser som behöver förstärkas. Vi är alltid tillgängliga och genom att etablera ett gemensamt arbetssätt och utgå från kundens perspektiv kan vi nå uppsatta mål. Vi är kända för att skapa nära relationer och ge raka och tydliga råd.